Retningslinjer for Roskilde Motions træning

 

Når man løber flere sammen, er det hensigtsmæssigt med nogle fælles regler. Dette for at undgå unødige skader og for at det skal være sjovt for alle at deltage. Man skal ikke føle sig alene på træningsturen, men som en del af et fællesskab.

Vi løber med hinanden, ikke mod hinanden.

Hentning er et af de grundlæggende principper i klubben.

Hentning betyder, at de forreste løber ned bag de bagerste i løbegruppen, helst lidt længere bagud, hvis energien er til det. De bagerste får derved hjælp til at følge gruppen. Dette kan også gøres ved at de forreste løber en omvej ned ad en sidevej. Modsat har de bageste i gruppen også pligt til at sige/råbe "kan vi blive hentet" da det kan være svært at overskue, hvad der sker bagerst i gruppen.

Eksempler fra vores træning

En løber på holdet ønsker ikke at skifte til et hurtigere eller et langsommere hold. De vil ikke slippe det gode fællesskab, som de oplever.

Det er klubbens holdning, at en person, der er god til at hente og her menes der "hente" og ikke "vente", godt kan blive på et hold.

Det, der er afgørende, er hvad personen bruger overskuddet til. Bruges det til at hjælpe og opmuntre andre eller presser han/hun tempoet ved at løbe flere meter foran de andre.

Han/hun må stille sig selv det spørgsmål: "Løber jeg for mig selv eller løber jeg for gruppen?"

Løber som ikke kan følge med

Når en person ikke kan følge med på holdet, kan han eller hun have en dårlig dag, har måske været syg eller skadet.

Det kan gå nogle gange, men er det mere reglen end undtagelsen, så er det ikke en fordel for gruppen eller personen.

En person der til træning presser sig selv hårdt hver gang, altså har høj puls, vil ikke opleve glæden ved at løbe. Han/hun kan heller ikke tale med de andre i gruppen og opleve fællesskabet: Han/hun har tilmed en stor fare for at blive skadet.

Til sidst til dem, der ikke trænet regelmæssigt:

Hvis du ikke deltager i træningen, skal du træne på egen hånd ellers vil du meget hurtigt opleve, at de andre løber fra dig. For at være løber er det ikke nok at have et medlemskab eller løbetøjet.

Man er løber når man løber regelmæssigt, dvs. mindst 2 gange eller helst 3 gange om ugen.

Aftaler indgås og holdes

Træneren og de fremmødte løbere aftaler dagens tempo, distance og eventuelle tempo intervaller inden start. Der foretages ikke ændringer undervejs. Løbere skal ikke presses mere end deres form tillader. Men det er muligt at gruppen kan deles undervejs, så der løbes flere distancer på samme hold.

Altid samme mødetidspunkt / trænings startsted

Holdets træningstidspunkt/startsted kan ikke flyttes i en periode uden at træningsudvalg og bestyrelse har godkendt det. Dog er det altid muligt at lave enkelte aftaler, hvis alle på holdet er informeret, samt der senest 2 dage før er lavet et opslag i klubkalenderen på holdsport om ændringen.

Man skal huske, at det ikke er rart at møde op til træningen for at opleve at de andre er løbere har aftalt at mødes et andet sted.

Trænere deltagelse i træning.

Vi har erfaring for at holdene fungerer bedst når trænerne er tilstede 2/3 dele af tiden, men da det kan være svært at opnå, er det en god ide at være to. Hvis det ikke er muligt, kan man overgive rollen til en holdkammerat de dage man ikke kan komme. Ved ferier og andet fravær, bør man om muligt sørge for at holdet er informeret og om andre kan overtage trænerrollen/ holdledelsen.